خرید از فروشگاه “پارتاک”

# کد کالا نام محصول قیمت واحد (تومان) تعداد مجموع (تومان)
1 11223334 آموزش زبان نصرت هلندی 15,000 عدد 15,000 حذف
  • ردیف هایی که * در ابتدای نام محصول است دارای خصوصیات انتخاب شده است.
  • ردیف هایی که ابتدای نام محصول ** است به عنوان محصول هدیه توسط شما انتخاب شده است و رایگان است.
» در ارسال به روشی پیشتاز مرسوله بین 1تا3 روز به دست شما خواهد رسید
» در ارسال به روش سفارشی مرسوله بین 3 تا5 روز به دست شما خواهد رسید
» وارد کردن کد پستی الزامیست و مرسوله یرای سفارشاتی که کد پستی ثبت نگردیده ارسال نخواهد شد - پارتاک شاپ